Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Oddział przedszkolny - dzieci 5-6 -letnie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI 5-6 -LETNICH. 


Oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 - letnich w Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie pracuje w godzinach od 7.40 - 12.40 lub do 13.10. Dzieci 6 - letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej.

W oddziale pracują trzy nauczycielki - wychowawczyni pani Magdalena Zawada, pani Teresa Kowalewicz, która prowadzi zajęcia z religii, oraz pani Maria Iwacyk prowadząca zajęcia z języka angielskiego. Dzieci mają możliwość korzystania z płatnego obiadu (zupa i II danie).

Podczas pobytu w oddziale dzieci podejmują różnorodne działania sprzyjające ich rozwojowi.  W roku szkolnym 2020/2021 grupa liczy 18 dzieci.

Realizujemy następujące programy :

  • „Wychowanie przedszkolne”   Wiesława Żaby-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
  • "Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu"  Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
  • "KOCHAMY DOBREGO BOGA. Wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym"


GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 

PONIEDZIAŁEK : 7.40 12.40 

WTOREK :           7.40 -12.40 

ŚRODA :              7.40 - 13.10 

CZWARTEK :       7.40 - 13.10 

PIĄTEK:               7.40 - 12.40

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.40  –  8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia poranne, praca indywidualna wspierająca rozwój w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;

8.30  – 8. 45 - Czynności higieniczne oraz samoobsługowe, przygotowanie do śniadania;

8.45 – 9. 00 Śniadanie. Kształtowanie nawyku kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku;

9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne według programu;

9.30 – 9.45 Zabawy integrujące grupę, zabawy logopedyczne;

9.45 – 10.00 - Czynności higieniczne oraz samoobsługowe, przygotowanie do zupy;

10.00 – 10.15 – Zupa;

10.15 – 10.45  - Zajęcia dydaktyczne według programu; / religia;

10. 45 – 11.00 - Czynności higieniczne oraz samoobsługowe, przygotowanie do    obiadu;

11.00 – 11.15 Obiad – II danie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy;

11. 15 – 11.45 - Aktywności utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy tematyczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.  / język angielski;

11.45 – 12.15 - Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Wycieczki, spacery. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci w budynku, w ogrodzie i poza terenem szkoły. Zabawy swobodne/ religia;

12.15 – 12.40 (13.10) - Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Słuchanie literatury dziecięcej, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca wyrównawcza. / j. angielski;


religia środa, piątek                               

j. angielski poniedziałek, czwartek