Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Uhowie

  

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie klas młodszych chętnie, przyjemnie i pożytecznie spędzają czas wolny. Na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 25 uczniów z klas „0”- III. W świetlicy pracują mgr Teresa Kowalewicz, mgr Łukasz Kul i mgr Grażyna Gumkowska.

Świetlica zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku do  godz. 1540

 

Zajęcia prowadzone są według tygodniowego rozkładu zajęć z podziałem na: żywe słowo, zajęcia muzyczne, plastyczne oraz zajęcia sportowe. Świetlica zapewnia wychowankom pomoc w nauce, stwarza warunki do nauki własnej oraz przyzwyczaja do samodzielnej pracy umysłowej. Organizujemy gry i zabawy ruchowe, jak też inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci. Ponadto rozwija zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia dzieci poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie. Wychowankowie w świetlicy rozwijają zdolności manualne. Poznają ciekawe techniki plastyczne i techniczne. 

 W świetlicy są organizowane następujące imprezy :

- święto pieczonego ziemniaka

- zabawa andrzejkowa

- bal karnawałowy

- kulig połączony z ogniskiemREGULAMIN ŚWIETLICY

1. Każdy uczestnik świetlicy powinien :

a) brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy;

b) nie spóźniać się i nie opuszczać zajęć;

c) dbać o sprzęt świetlicy;

d) nie oddalać się bez zgody wychowawcy;

e) zachowywać się kulturalnie podczas spożywania posiłków i w trakcie zajęć świetlicowych;

f) dbać o porządek i estetykę sali;

g) odnosić się z szacunkiem do personelu, kolegów i koleżanek;

h) świadomie i rzetelnie wykonywać polecenia wychowawcy.

 

2. Za przestrzeganie regulaminu :

a) pochwała wobec grupy;

b) pochwała wobec klasy;

c) nagroda na koniec roku szkolnego.

 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu :

a) upomnienie;

b) nagana.