Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Oddział przedszkolny - dzieci 3-4-letnie

Oddział Przedszkolny dla dzieci 3-4-letnich w Szkole Podstawowej w Uhowie

 

Oddział przedszkolny funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku od 7.40 do 15.40. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od trzech do czterech lat. Grupa liczy 24 dzieci. W oddziale przedszkolnym pracują dwie nauczycielki: pani mgr Marzena Halicka oraz pani mgr Maria Iwacyk.
 
Aby zadbać o właściwe odżywianie naszych milusińskich w oddziale przedszkolnym dzieci mają możliwość spożywania trzech posiłków – śniadania i podwieczorku, które przynoszą ze sobą do przedszkola oraz obiadu, który jest opłacany przez rodziców. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziców obiady mogą być refundowane przez MOPS w Łapach.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 
 7.40 - 8.40 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi, ćwiczenia poranne.
 8.40 -  8.50  Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno – porządkowe.
 8.50 -  9.20  Śniadanie.
 9.20 -  9.40  Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według programu M. Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej ,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci".
 9.40 -  9.50  Gry i zabawy tematyczne.  
 9.50 - 10.00 Zabiegi higieniczno - porządkowe przygotowujące do spożycia posiłku.

10.00 - 10.30  Zupa, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz właściwego zachowania się przy stole.

10.30 - 11.35 Gry i zabawy sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka organizowane w sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

11.35 - 11.50 Kwadrans z książką, praca przy stolikach

11.50 - 12.00  Przygotowania do obiadu.

12.00 - 12.30   Obiad - drugie danie.
12.30 - 12.40   Odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce.
12.40 - 13.40   Zabawy na świeżym powietrzu, swobodna działalność dziecka, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne.
13.40 - 13.50   Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczno – porządkowe.
13.50 - 14.20   Podwieczorek.
14.20 - 15.40   Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, praca wyrównawcza.

j. angielski - środa, piątek 11.35-11.50