Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Samorząd Uczniowski

Samorząd jako instytucja obejmuje całą społeczność uczniowską, uczestniczy w życiu szkoły. Najbardziej istotna rola przypada samorządowi w tworzeniu tradycji i obyczajów szkolnych, które sprzyjają utrwalaniu norm i wartości. W naszej pracy kultywowane są obrzędy i uroczystości szkolne m.in. dzień samorządności, andrzejki, choinka szkolna, Dni Talentu, poczta walentynkowa, "Noc w szkole". Uczniowie poprzez akcje o charakterze charytatywnym -  „Słodkie Serduszko” uczą się zachowań empatycznych, pracy nad zapobieganiem egoistycznym zachowaniom.

Poczet Sztandarowy aktywnie bierze udział w uroczystościach szkolnych jak również gminnych.

Samorządność uczniowska ma niewątpliwie walor wychowawczy.


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021


W dniu 15 września 2020 roku  odbyły się wybory na przewodniczącego SU. Wcześniej kandydaci przedstawili najważniejsze punkty swojego programu. Wybory przebiegały bez zakłóceń. Nad całością czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego.

przewodniczący –  Lena Smolska

z-ca przewodniczącego – Malwina Olszewska 

kronikarzeMalwina Olszewska, Malwina Truskolaska

poczet  sztandarowy– Paweł Łapiński, Maria Grabowska, Julia Śliwa 

 

 Opiekę nad samorządem sprawuje mgr Maria Iwacyk 

 

Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy