Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

O szkole

W malowniczo położonej miejscowości, Uhowie,  usytuowano Szkołę Podstawową im. Hugona Kołłątaja.  Historia szkolnictwa w Uhowie sięga początków XX wieku. Obecnie w naszej szkole obowiązek edukacyjny spełnia 91 uczniów klas  I- III i IV, VI- VIII  i 18 w oddziale przedszkolnym (klasa "0"). Funkcjonuje również oddział przedszkolny dzieci 3 - 4 letnich,  do  którego uczęszcza 24 dzieci.  

 Kadra Pedagogiczna składa się 18 nauczycieli na pełnych i niepełnych etatach.

Baza dydaktyczna szkoły składa się z 10 sal lekcyjnych, sali komputerowej wyposażonej w 19 stanowisk dla uczniów, sali gimnastycznej, biblioteki z czytelnią – wyposażoną w stanowisko komputerowe, świetlicy, gabinetu profilaktycznego, pokoju logopedy. Przy szkole znajdują się: plac zabaw "Kraina Smyka", siłownia zewnętrzna "Pod chmurką", boisko do piłki koszowej, boisko do piłki nożnej, skocznia do skoku w dal.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i społeczności lokalnej, realizując działania wynikające z kalendarza uroczystości szkolnych. Co roku na przełomie maja i czerwca organizujemy imprezę integrującą społeczność szkolną - "Piknik Rodzinny". 

Bierzemy udział w różnych konkursach: 

- przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
- Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i „Kangurek”;
- recytatorskich: „ Baje, Bajki, Bajeczki...”, „ O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”;

- plastycznych;

- zawodach sportowych.

Organizujemy wyjazdy na basen.

Szkoła wspomaga uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych oraz daje możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.