Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

 

 W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Uhowie dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

2 listopada 2020 r.
 
21 - 22 grudnia 2020 r.
 
24 maja 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty
  
4 czerwca 2021 r.

Uśmiech 
 
 
W tych dniach uczniom wymagającym zapewnienia opieki zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo -  wychowawcze.
Oddziały przedszkolne w tych  dniach pracują zgodnie z planem zajęć.
W wyżej wymienionych dniach wolnych uczniowie mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.