Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

Spis podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących

w roku szkolnym 2019/2020

 

Oddział przedszkolny dzieci 5-6-letnich

 Religia

Kocham dobrego Boga - podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich, pod red. Elżbiety Osewskiej i ks. Józefa Stali, Wyd. Jedność

 

kl. I

 Edukacja wczesnoszkolna

,, Elementarz odkrywców” autor: Teresa Janicka – Panek, wyd. Nowa Era – 4 części podręcznik, 2 części Matematyka; Nowa Era – pakiet (podręczniki i zestaw ćwiczeń)

Język angielski

„ Bugs Team 1” podręcznik, autor: C.Read, A. Suberon. Wyd. Macmillan

„ Bugs Team 1” ćwiczenia, autor: C.Read, A. Suberon, A, Modrzejewska, Wyd. Macmillan

Religia

,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podręcznik-karty pracy, red. ks. J. Szpet i D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech

 

kl. II

 Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców. Klasa 2”, autor: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak, wyd. Nowa Era – pakiet (podręczniki i zestaw ćwiczeń)

Język angielski

„Bugs Word 2”, autor: Carol Read, Ana Soberon, Wyd. Macmillan – podręcznik

„Bugs Team 2”, autor: Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr-Modrzejewska, Wyd. Macmillan – zeszyt ćwiczeń

Religia

„Kochamy Pana Jezusa”, podręcznik - karty pracy, red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, wyd. św. Wojciech

 

kl. III

 Edukacja wczesnoszkolna

"Elementarz odkrywców. Klasa 3", autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka - Nowak, Wyd. Nowa Era (podręczniki i zestaw ćwiczeń)

Język angielski

„Bugs Team 3”, autor: Carol Read, Ana Soberon, Wyd. Macmillan – podręcznik

„Bugs Team 3”, autor: Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr-Modrzejewska, Wyd. Macmillan – ćwiczenia

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa - pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak, Wyd. Święty Wojciech. Karty pracy

 

 kl. V

 Historia

,,Wczoraj i dziś” podręcznik, autor  G. Wojciechowski,  klasa 5 wyd. Nowa Era,

,,Wczoraj i dziś” zeszyt ćwiczeń, autor B.Olszewska, W. Surdyk-Ferstch

J. polski

„ Słowa z uśmiechem – Nauka o języku ortografia” podręcznik, E. Howarth, A. Żegleń, wyd. WSiP

„ Słowa z uśmiechem – Literatura i kultura” podręcznik, E. Howarth, A. Żegleń, wyd. WSiP

Nr dop. 261/2018

Matematyka

podręcznik - Matematyka z plusem  wyd. GWO, autor M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzyck Nr w wykazie MEN: 780/2/2018

ćwiczenia matematyka z plusem 5 wersja B (dwa ćwiczenia)

Biologia

„Puls życia klasa 5” - podręcznik, autor: Marian Sęktas, Joanna Stawarz , wyd. Nowa Era

J. angielski

Nick Beare, Brainy klasa 5,- podręcznik,  zeszyt ćwiczeń i małe ćwiczenia, wyd. Macmillan Education

Plastyka

,,Do dzieła!” podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej, autor: J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era, Nr dop. 903/2/2018

Informatyka

,,Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej, autor: M. Kęska, wyd. Nowa Era

Muzyka

„ Klucz do muzyki 5” podręcznik, autor: U. Smoczyńska, K. Jakubczak – Drążek, A. Sołtysik, wyd. WSiP

Technika

,,Jak to działa?”, podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej, autor: L. Łabęcki, M. Łabęcka, wyd. Nowa Era

Geografia

,,Planeta nowa 5” podręcznik i zeszyt ćwiczeń, autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, wyd. Nowa Era

Religia

,,Wierzę w Boga”,  podręcznik-karty pracy red. ks. J. Szpet i D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech

 

kl. VI

 Historia

"Wczoraj i dziś. Klasa 6", autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wyd. Nowa Era

J. polski

„ Słowa z uśmiechem – Nauka o języku i ortografia” podręcznik, E. Howarth, A. Żegleń, wyd. WSiP

„ Słowa z uśmiechem – Literatura i kultura” podręcznik, E. Howarth, A. Żegleń, wyd. WSiP

Nr dop. 261/1019

Matematyka

podręcznik - Matematyka z plusem  wyd. GWO, autor M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Nr w wykazie MEN: 780/3/2019

Ćwiczenia  matematyka z plusem 6 wersja B (dwa ćwiczenia)

Biologia

Puls życia. Klasa 6, Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, autor: Joanna Stawarz, wyd. Nowa Era. Nr dop. 844/2/2019

J. angielski

,,Brainy 6 kl.6” autor: Nick Bare, podręcznik, zeszyt ćwiczeń i małe ćwiczenia, wyd. Macmillan,

Plastyka

,,Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Wydawnictwo: Nowa Era. Nr dop. 903/3/2018

Informatyka

,,Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Numer dopuszczenia 847/3/2018, Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

„ Klucz do muzyki 6” podręcznik, autor: U. Smoczyńska, K. Jakubczak – Drążek, A. Sołtysik, wyd. WSiP

Technika

,,Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Numer dopuszczenia 295/3/2019, Wyd Nowa Era

Geografia

,,Planeta nowa 6” podręcznik i zeszyt ćwiczeń, autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński  wyd. Nowa Era nr dopuszczenia: 906/2/2019

Religia

,,Wierzę w Kościół”,  podręcznik-karty pracy red. ks. J. Szpet i D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech

 

kl. VII

 Geografia

„Planeta nowa” podręcznik i zeszyt ćwiczeń, autor: R. Malarz, M. Szubert, wyd. Nowa Era

Historia

„ Wczoraj i dziś dla klasy 7” podręcznik, autor: J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak, wyd. Nowa Era

J. polski

„Myśli i słowa – Literatura, kultura, język, autor: E. Nowak, J. Gaweł; wyd. WSiP

Nr dop. 895/2017

Matematyka

podręcznik – „Matematyka z plusem”,  wyd. GWO, autor praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej Nr w wykazie MEN: 780/4/2017, ćwiczenia - Matematyka z plusem 7

Chemia

„ Chemia Nowej Ery” podręcznik, autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era

Fizyka

„ Spotkania z fizyką” podręcznik, autor: G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska, wyd. Nowa Era

J. angielski

„ All clear” podręcznik – autor: P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, wyd. Macmillan

„ All clear” ćwiczenia – autor: C. Smith, wyd. Macmillan + małe ćwiczenia

 J. niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Poziom A1. Autor: Jolanta Kamińska

Biologia

„ Puls życia 7” - podręcznik, autor: M. Jefimow, wyd. Nowa Era

Informatyka

„ Lubię to” podręcznik, autor: G. Koba, wyd. Nowa Era

Muzyka

„ Lekcja muzyki kl. 7” podręcznik, autor: M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

Plastyka

,,Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, autor: M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, wyd. Nowa Era. Nr dop. 903/4/2017

Religia

„Spotkanie ze słowem”, podręcznik red. ks. J. Szpet i D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech

 

 

kl. VIII

 Język polski

"Myśli i słowa" literatura- kultura- nauka o języku, autor: Ewa Nowak, Joanna Gaweł, wyd. WSiP. Nr dop. 895/2018,

Matematyka:

podręcznik - Matematyka z plusem  wyd. GWO, autor praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej Nr w wykazie MEN: 780/5/2018. Ćwiczenia - Matematyka z plusem 8

Biologia:

„Puls życia” kl.8, podręcznik do klasy 8 z biologii, wyd.  Nowa Era

Geografia:

„Planeta Nowa 8” –podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd.  Nowa Era

Język angielski:

„All Clear 8” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Autorzy książki ucznia: Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris. Autorzy zeszytu ćwiczeń: Olivia Johnston, Catherine Smith + małe ćwiczenia do książki

Język niemiecki:

Das ist Deutsch! Kompakt. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Poziom A1+. Autor: Jolanta Kamińska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

,,Żyję i działam bezpiecznie”, podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, autor Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era.

Informatyka:

,, Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy VIII szkoły podstawowej, autor Grażyna Koba, wyd. Nowa Era,

Wiedza o społeczeństwie:

 ,,Dziś i jutro” - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, autorzy: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski, wyd. Nowa Era

Historia:

,,Wczoraj i dziś” Klasa VIII – podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, autorzy: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska, wyd. Nowa Era

Chemia:

,,Chemia Nowej Ery” podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, wyd. Nowa Era

Fizyka:

,,Spotkania z fizyką” podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era

Religia

„Aby nie ustać w drodze”, podręcznik red. ks. J. Szpeta i D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech