Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Rekrutacja 2020

 Uwaga – rekrutacja 2020/2021Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Uhowie zakończył się nabór kandydatów do klasy I i oddziałów przedszkolnych. Ze złożonych wniosków: 1 wniosek został odrzucony, gdyż dziecko nie spełniało kategorii wiekowych, pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Zgodnie z harmonogramem od 03.03.2020 r. do 10.03.2020 r. oczekiwaliśmy potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego. Ze względu na szczególne okoliczności i niedopełnienie tych formalności przez wielu rodziców, prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziałów w Szkole Podstawowej w Uhowie w terminie do dnia 21.04.2020r. na kontakt telefoniczny sekretariatu szkoły tel. 796062747 lub mailowy - spuhowo@wp.plJednocześnie przypominamy, że od 15 kwietnia rozpoczęły się postępowanie uzupełniające do klasy I oraz drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W ww. sprawach prosimy o kontakt telefoniczny sekretariatu szkoły tel. 796062747 lub mailowy - spuhowo@wp.pl

 


 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Burmistrza Łap z dn. 23 stycznia 2020 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhowie ogłasza rekrutację uczniów  

- do oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci należy zgłaszać w sekretariacie szkoły w dniach:

 

a) kontynuacja wychowania przedszkolnego: od 3 lutego 2020r. do 6 lutego 2020r. 

b) postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych: od 14 lutego 2020r. do 24 lutego  2020 r.

Proszę zgłaszać się z dowodem osobistym i numerem pesel dziecka.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przeprowadzona w dniach od 14 lutego 2020r. do 24 lutego 2020r.

Proszę o dotrzymanie ww. terminów.

                                                               Zapraszamy!

                                                       Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

  zarzadzenie_terminy_20202021.pdf

  kryteria_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego_2020_2021.rtf  

  kryteria_szkoly_podstawowe__klasa_i_2020_2021.rtf

  uchwaly_w_sprawie_kryteriow.pdf