Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - strefa ucznia i rodzica

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23– 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe

25 stycznia - 7 lutego 2021r.

Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

 Zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z sytuacji epidemicznej:

1. Ferie zimowe: 04- 17.01.2021r.

2. Zakończenie I półrocza: 31 stycznia 2021r.

 

Imprezy, uroczystości szkolne - sposób i termin realizacji dostosowany do aktualnej sytuacji epidemicznej

 

Andrzejki

 

26.11.2020 r.

Dzień Babci i Dziadka

 

21.01.2021 r.

Choinka

 

07.01.2021 r.

 

 

TERMINY INFORMOWANIA UCZNIÓW

I RODZICÓW

O PRZEWIDYWANYCH OCENACH

ORAZ OCENIE ZACHOWANIA

 

 

Informacje

o przewidywanej ocenie niedostatecznej

Informacje

o przewidywanej ocenie    z przedmiotu/zachowania

 I półrocze

 

do 16 grudnia 2020 r.

do 18 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

14 stycznia 2021 r.

 

II półrocze

do 14 maja 2021 r.

do 20 maja 2021 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

14 czerwca 2021 r.

 

 Zmiana terminu wystawiania ocen w I półroczu: 22 stycznia 2021r.

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

10.09.2020 r.  godz. 17.30

03.12.2020 r.  godz. 17.00

11.02.2021 r. godz. 17.00

20.05.2021 r. godz. 17.00