Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Rada Rodziców

Rada Rodziców posiada konto w Banku Spółdzielczym w Łapach: 

18 8081 0009 0000 1010 2000 0010


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Uhowie: 

                  Prezydium:

Pani Anna Kutyna - przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Aneta Smolska - wiceprzewodnicząca

Pani Edyta Kalinowska - skarbnik

Pani Emilia Januszyk - sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

Pani Agnieszka Zawada

Pani Marlena Ciechanowska

Pani Magdalena Olszewska