Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa to potrzeba każdego człowieka i społeczeństawa.

Narzędziem, które je wspomaga jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wszystkim zainteresowanym podajemy link http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMBZPrivate.html