Każde pobranie danych niekonsultowane z administratorem jest nielegalne

Dziennik elektroniczny

       Od II semestru roku szkolnego 2014/2015 w klasach I - VIII w Szkole Podstawowej w Uhowie funkcjonuje dziennik elektroniczny. Bezpłatny dostęp do dziennika mają uczniowie i rodzice. Aby uzyskać wgląd do dziennika, rodzic powinien przedstawić wychowawcy klasy swój  adres e-mail. Po wprowadzeniu e-maila przez wychowawcę należy postępować zgodnie z podaną instrukcją.Instukcja uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego.